Portfolio
Начало Портфолио Академия за презентациони и модераторски умения - Модул 2, хотел „Модус“, гр. Варна, 10.03.2018

Академия за презентациони и модераторски умения - Модул 2, хотел „Модус“, гр. Варна, 10.03.2018

Академия за презентациони и модераторски умения - Модул 2, хотел „Модус“, гр. Варна, 10.03.2018

Академия за презентациони и модераторски умения - Модул 2, хотел „Модус“, гр. Варна, 10.03.2018
Академия за презентациони и модераторски умения - Модул 2, хотел „Модус“, гр. Варна, 10.03.2018
China Exibition NPC
China Exibition NPC
China Exibition NPC